Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1/2015

Pierwszy tegoroczny numer kwartalnika kontynuuje tradycję publikowania na naszych łamach prac autorów spoza Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w tym autorów zagranicznych. Od 2009 roku opublikowaliśmy siedemnaście artykułów autorów zagranicznych – z Rosji (2), Serbii (3), Słowenii (7), Szwajcarii (1), Turcji (1), Ukrainy (2) i USA (1). Jest to dorobek liczący się i świadczący o poważnej pozycji uczelni w międzynarodowym życiu naukowym. To samo powiedzieć można o stałej obecności w piśmie autorów polskich spoza EWSPiA, czego kolejnym przykładem jest tekst dr Dagmary Lasockiej z Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora. Wdzięczni jesteśmy naszym zewnętrznym autorom za dotychczasową współpracę i liczymy na jej kontynuację.

27,00 

en_USEnglish