Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1/2017

W pierwszym tegorocznym numerze kwartalnika zamieszczamy materiały z dwóch spotkań zorganizowanych w ubiegłym roku w Wydziale Zamiejscowym EWSPiA w Brukseli. O trwałej wartości myśli Leona Petrażyckiego pisze rektor EWSPiA profesor dr Dariusz Czajka. Dorobek wybitnego uczonego był jednym z głównych tematów konferencji naukowej zorganizowanej 28 maja 2016 na temat związków moralności, prawa i polityki. Pod koniec zaś zeszłego roku, 10 grudnia 2016, również w Wydziale Zamiejscowym w Brukseli prof. dr hab. Jerzy Wiatr wygłosił odczyt publiczny na temat konsekwencji wyborów prezydenckich w USA dla sytuacji międzynarodowej; publikujemy obecnie poszerzoną jego wersję.

Dalsza część wiosennego numeru przynosi tekst sędziego SN Tadeusz Szymanka poświęcony ewolucji prawnego uregulowania małżeńskich ustrojów majątkowych w naszym kraju. Jest to zarazem zwiastun przygotowywanej do druku nakładem EWSPiA monografii poświęconej tej interesującej problematyce (w ujęciu prawnoporównawczym).

W ostatniej części zamieszczamy artykuły na-szych studentów i absolwentów. Mamy nadzieję, że utrwalony już zwyczaj publikowania najlepszych prac przyczyni się do dalszej ich aktywizacji naukowej oraz pomoże w utrzymywaniu związków z uczelnią.

27,00 

en_USEnglish