Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 2/2016

Oddajemy w ręce Czytelników nowy, wiosenny numer kwartalnika.

Rozpoczynamy go – niech zabrzmi to jak memento w tych czasach – od rozważań o wojnie w XXI stuleciu (na tle historycznym).

Kontynuujemy też cykl artykułów dotyczących teorii sądzenia, a poświęconych tym razem przeglądowi najważniejszych paradygmatów argumentacji na przestrzeni dziejów – od presokratyków, poprzez Stagirytę i Schopenhauera, aż do Poppera, Perelmana i Toulmina. W tym bloku tematycznym mamy też artykuł poświęcony standardom wykładni umów. Część prawnicza przynosi ponadto uwagi do tzw. ustawy rehabilitacyjnej (oraz glosę tej samej Autorki dotyczącą procedury karnej), debiut na naszych łamach innej przedstawicielki praktyki – specjalistki prawa medycznego z Torunia, a także kolejny tekst z dziedziny bezpieczeństwa pracy.

Część międzynarodową wieńczy analiza autorstwa naszego absolwenta ze Szkocji – poświęcona jej ustrojowi.

Obfitość i jakość nadsyłanych materiałów sprawia, że w tym roku nie będziemy – jak ostatnich latach – wydawać w okresie letnim podwójne-go zeszytu, lecz ukażą się pełne cztery numery, z oczywistą korzyścią dla prenumeratorów.

27,00 

en_USEnglish