Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 2/2017

Drugi tegoroczny numer naszego kwartalnika zaczynamy od wciąż (niestety) gorącego tematu: międzynarodowego terroryzmu – przedstawionego tutaj w ujęciu historycznym.

Pouczające może też być przypomnienie propozycji rozwiązania kwestii parlamentarnej kontroli nad działaniami rządu, zawartych w projektach konstytucji z lat 1993–94.

Część prywatnoprawna jest reprezentowana artykułem absolwenta naszej uczelni (debiutującego nim na tych łamach), rozważającym formy odpowiedzialności prokurenta w prawie polskim. Po nim publikujemy kolejny tekst poświęcony biegłym sądowym – pióra doktorantki na Politechnice Warszawskiej (a także naszej studentki) – który tym razem poddaje analizie wydawane przez nich opinie. Kontynuujemy ponadto cykl dotyczący wybranych zagadnień wypadków przy pracy.

Zachęcamy do lektury – anonsując przy tej okazji, że następny numer EPPiSM, który ukaże się już niebawem, będzie poświęcony 20-leciu obowiązującej Konstytucji RP.

27,00 

en_USEnglish