Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 3/2016

Zawartość jesiennego numeru kwartalnika odzwierciedla przede wszystkim dorobek naukowy dwu konferencji, które odbyły się pod auspicjami EWSPA jeszcze przed wakacjami – w Warszawie i Brukseli. Ta ostatnia konferencja, zatytułowana „Prawo–moralność–polityka”, koncentrowała się na badaniu trudnych wzajemnych relacji między tymi pojęciami; warszawska zaś powróciła do tematu bezpieczeństwa, który zresztą już wcześniej przewijał się także na łamach EPPiSM. Tytuł konferencji tegorocznej to „Prawne aspekty przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo w Europie”. Ponowne podjęcie tych zagadnień wynikło nie tylko z rosnącego nimi zainteresowania, lecz również stąd, że nasza uczelnia planuje niebawem otworzyć nowy kierunek studiów, poświęcony właśnie problematyce bezpieczeństwa. Tego tematu dotyczył też niedawny wykład inaugurujący nowy rok akademicki EWSPA (który wydrukujemy w następnym numerze).

Dodajmy, że ze względów objętościowych także część referatów z obu rzeczonych konferencji znajdzie się w ostatnim tegorocznym numerze kwartalnika.

Obecny przynosi ponadto inne teksty o pra-wie i polityce, w tym kolejny artykuł zagranicznego profesora EWSPA Antona Beblera – o sytuacji na Bałkanach i potencjalnych zarzewiach konfliktu.

27,00 

en_USEnglish