Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 3/2017

Obecny numer kwartalnika został w całości poświęcony materiałom z dwóch konferencji naukowych – zorganizowanych przez naszą uczelnię w Warszawie i w Brukseli z okazji dwudziestej rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest dla nas zaszczytem, że na konferencji warszawskiej przemówienie wygłosił były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Jeden z referatów przedstawił na niej również wybitny działacz opozycji niepodległościowej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, profesor dr hab. Leszek Moczulski. Ma to wręcz symboliczne znaczenie – pokazując, jak po dwudziestu latach dokonało się zbliżenie stanowisk zwolenników oraz niektórych ówczesnych krytyków nowej konstytucji.

27,00 

en_USEnglish