Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 3/2020

Obecny, specjalny numer poświęcamy w całości publikacjom zmarłego w maju sędziego Sądu Najwyższego Tadeusza Szymanka, współzałożyciela EWSPiA oraz jej prorektora. Profesjonalny dorobek sędziego – wybitnego prawnika i wspaniałego wykładowcy – jest niezwykle bogaty; w swych opracowaniach podejmował on wiele istotnych zagadnień prawnych.

Z oczywistych względów niniejszy numer przy-nosi jedynie skromną część autorskiego dorobku – a dodajmy, że wybór nie był zadaniem łatwym. Pomieszczone tu artykuły oraz wstępy do opracowań książkowych obrazują jednak – taki przy-najmniej stawialiśmy sobie cel – jak rozległe miał on zainteresowania badawcze i jak cenny dorobek naukowy po sobie zostawił.

27,00 

en_USEnglish