Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4-1 2017/2018

W tym podwójnym numerze kwartalnika w ramach bloku prawnego po raz pierwszy zajmiemy się głębiej praktycznymi aspektami upadłości konsumenckiej – instytucji dopiero od niedawna istniejącej w naszym systemie prawnym, a jakże istotnej. Podejmujemy ponadto kwestię praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii po brexicie (w świetle unijnych regulacji).

Duży walor praktyczny ma również artykuł traktujący o zasadach przechodzenia majątku na spadkobierców w działalności gospodarczej – zmiennych w zależności od formy jej prowadzenia.

W bloku polityczno-międzynarodowym mamy tym razem okazję prześledzenia – choć z różnych badawczych perspektyw – wybranych aspektów dwu odmiennych dróg prowadzących do polityczno-gospodarczej transformacji: z jednej strony tej lepiej nam znanej – z Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku (to jedyny anglojęzyczny tekst numeru), z drugiej zaś – bardziej krętej drogi zmian, którą z końcem lat 70. i potem wybrała Chińska Republika Ludowa.

27,00 

en_USEnglish