Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4/2018

Obecny numer naszego kwartalnika otwiera wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof.  dr. hab. Romana Wieruszewskiego na uroczystości otwarcia roku akademickiego w naszej uczelni 6 października br. Obok istotnych treści naukowych zawiera on ciekawą analizę spornych problemów związanych z zmianami w wymiarze sprawiedliwości dokonywanymi w ostatnich latach.

Podstawową część numeru stanowią referaty przedstawione na konferencji na temat „Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe: perspektywa stulecia”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego w naszym wydziale zamiejscowym w Brukseli w dniach 8–9 września br. W konferencji obok pracowników i studentów EWSPiA brali udział uczestnicy z Akademii Sztuki Wojennej i innych uczelni.

Wśród pozostałych tekstów tym numerze warto zwrócić uwagę na artykuł Magdaleny Fedorowicz, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na temat bezpieczeństwa obrotu prawnego na rynku kredytów hipotetycznych oraz na esej studenta EWSPiA Michała Wolczańskiego o arabskiej wiośnie, napisany w ramach zajęć ze stosunków międzynarodowych.

Rozszerzając grono publikujących u nas auto-rów, wyrażamy przekonanie, że między innymi tą drogą pismo nasze przyczynia się do umocnienia pozycji naukowej Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – jako ośrodka nie tylko dydaktyki, lecz także refleksji naukowej.

27,00 

en_USEnglish