Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4/2020

Obecny numer naszego kwartalnika oddajemy kilka tygodni po śmierci profesora Andrzeja Biercia, wy-bitnego prawnika, wieloletniego kierownika katedry w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz członka naszej redakcji. Dorobkowi profesora Biercia poświęcimy w całości następny numer (1/2021).

Numer obecny składa się z trzech części. Pierwszą stanowią cztery teksty poświęcone problemom autorytarnego populizmu. Autorami trzech z nich są wybitni uczeni zagraniczni, którzy po raz pierwszy goszczą na naszych łamach i których tu obecność potwierdza coraz wyraźniejszą pozycję pisma w międzynarodowym środowisku naukowym. Adam Przeworski, wychowanek Uniwersytetu War-szawskiego, od 1967 roku pracujący w USA, komentuje na gorąco przegrane przez Donalda Trumpa wybory. Dale R. Herspring, wybitny amerykański politolog, a w przeszłości dyplomata, daje wysoce oryginalną i pogłębioną analizę polityki prezydenta Władimira Putina. Ergun Özbudun – jeden z naj-wybitniejszych politologów i konstytucjonalistów tureckich – analizuje charakter obecnego reżimu w Ankarze. Cykl ten zamyka artykuł Jerzego Wiatra o kryzysie białoruskiego reżimu autorytarnego.

W drugiej części publikujemy trzy teksty o charak-terze prawniczym. Profesor Roman Wieruszewski przeprowadza analizę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku – drastycznie ograniczającego legalną możliwość przerwania ciąży.

Z zadowoleniem przyjmujemy też obecność w numerze dwóch autorów młodszego pokolenia: Wiesława Muszyńskiego (debiutującego na na-szych łamach) oraz Bogumiła W. Smuka (nieźle już znanego naszym Czytelnikom) – którzy omawiają problemy samorządu terytorialnego i racjonalizmu prawodawczego.

Ostatnią część stanowią recenzje najnowszych publikacji naukowych.

27,00 

en_USEnglish