Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4/2021

Od obecnego numeru nasz periodyk znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych. Uzyskanie tego statusu traktujemy jako wyraz uznania dla naszej dotychczasowej działalności i zobowiązanie na przyszłość. Jak dotychczas, w numerze zamieszczamy teksty nie tylko pracowników naszej uczelni, ale także ludzi nauki spoza niej. Jak dotychczas, będziemy publikowali zasługujące na to, najwybitniejsze prace studentów i absolwentów EWSPA, których zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

27,00 

en_USEnglish