Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1-2/2014

Niniejszy numer naszego pisma, obok prac autorów polskich – m.in. drugiej części bardzo interesujących rozważań Dariusza Czajki poświęconych teorii argumentacji – przynosi studium empiryczne poświęcone percepcji władz w Federacji Rosyjskiej pióra wybitnej uczonej rosyjskiej Jeleny Szestopal.

To kolejne poszerzenie kręgu zagranicznych współpracowników EPPiSM – co zawsze cieszy – a zarazem swego rodzaju zwiastun następnego, podwójnego numeru kwartalnika, który wyjątkowo (i po raz pierwszy w swej historii) będzie zawierał jedynie teksty obcojęzyczne.

23,00 

en_USEnglish