Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1/2019

W pierwszym tegorocznym numerze naszego pisma skupiamy uwagę na dwóch grupach zagadnień: 1) funkcjonowaniu demokracji i zagrożeniach, z jakimi ma ona ostatnio do czynienia, oraz 2) prawnych regulacjach w zakresie bezpieczeństwa pracy, produkcji filmowej i postępowania administracyjnego. Obok tych dwóch głównych sytuuje się artykuł poświęcony niektórym problemom teorii i filozofii prawa.

Z zadowoleniem odnotowujemy, że – tak jak w poprzednich numerach – nasi autorzy wywodzą się nie tylko z wydającej kwartalnik uczelni, ale i z innych ośrodków naukowych (nie tylko warszawskich), a także to, że są wśród nich nasi niedawni absolwenci. Ta więź z uczelnią jest istotną wartością. Będziemy się starali umacniać rolę pisma jako platformy wymiany myśli, na której spotykać się mogą wychowankowie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

27,00 

en_USEnglish