Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1/2020

Pierwszy tegoroczny numer naszego kwartalnika kontynuuje dotychczasową politykę redakcji, której istotą jest pozyskiwanie autorów zarówno z EWSPiA, jak i innych uczelni – w tym z zagranicy – reprezentujących ponadto wszystkie pokolenia naukowców. Powracamy też do redakcyjnej koncepcji publikowania części materiałów w językach obcych; w tym numerze są to trzy teksty anglojęzyczne.

Jest to zarazem pierwszy numer w całości przy-gotowany już po przeniesieniu uczelni do nowej siedziby – z czym wiążemy nadzieję na jeszcze bardziej owocną działalność dydaktyczną i naukową.

27,00 

en_USEnglish