Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 2-3/2015

Obecny, podwójny numer pisma przynosi między innymi artykuły dwóch autorów spoza naszej Uczelni. Są to: profesor Shlomo Avineri (z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie) oraz Jerzy Kuciński (ze Społecznej Akademii Nauk w Warszawie). Stała obecność autorów zewnętrznych jest przejawem mocnej pozycji pisma w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym.

Szczególnym zaszczytem jest dla nas możliwość opublikowania rozważań profesora Shlomo Avineriego na temat obecnych tendencji w stosunkach międzynarodowych. Autor, urodzony w Bielsku-Białej, opuścił wraz z rodzicami Polskę jeszcze przed wojną – w ramach emigracji żydowskiej do Palestyny. Związany zawodowo z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie, stał się najwybitniejszym w świecie znawcą syjonizmu, a także uznanym autorytetem w studiach nad heglizmem i marksizmem. Miał także epizod ważnej pracy państwowej, gdy w latach 1975–1977 był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (w rządzie Partii Pracy). Z Polską związany jest między innymi jako zagraniczny członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji stara się aktywnie reagować na wyzwania chwili. Ożywienie – w czasie wyborów prezydenckich – dyskusji nad wprowadzeniem w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych skłoniło nas do zorganizowania konferencji naukowej, z której sprawozdanie publikujemy w tym numerze. Również jeden z referatów z tej konferencji zamieszczamy już teraz, pozostałe zaś mamy zamiar opublikować w numerze następnym. Podobny charakter ma artykuł profesora Jerzego Kucińskiego, poświęcony projektowi konstytucji przedstawionemu przez posła Janusza Palikota.

W pozostałych tekstach (Dariusza Czajki, Waldemara Gontarskiego, Marty Kolendowskiej-Matejczuk i Tadeusza Szymanka) podejmujemy węzłowe problemy nauk prawnych. Do doświadczeń praktycznych nawiązuje natomiast recenzja z publicystycznej książki Marka Ostrowskiego.

31,00 

en_USEnglish