Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1/2022

Obecnym numerem rozpoczynamy nowy okres w funkcjonowaniu naszego kwartalnika. Wpisanie go na listę czasopism punktowanych powoduje zwiększony napływ materiałów, w tym także autorstwa osób spoza naszej Uczelni.

Od początku tego roku pracę redakcji wspiera Rada Programowa, w skład której wchodzi dziesięcioro uczonych z różnych – krajowych i zagranicznych – ośrodków naukowych.

Podjęliśmy także decyzję o wydawaniu raz w roku numeru studenckiego, w którym będą publikowane prace naszych wychowanków. Liczymy na dalszą współpracę dotychczasowych autorów i zamierzamy systematycznie rozszerzać ich grono.

31,00 

en_USEnglish