Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4/2014

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer naszego kwartalnika – pierwszy w nowym roku akademickim 2014/2015. W nowy rok Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji weszła w dobrej kondycji – z udaną rekrutacją i z bardzo dobrą kadrą nauczycieli akademickich. Do osiągnięć uczelni należy także rozwój współpracy naukowej z zagranicą, w tym zwłaszcza zapoczątkowana w poprzednim roku współpraca z Uniwersytetem we Fryburgu, o czym informujemy także w niniejszym numerze.

Władzom Uczelni, jej pracownikom i studentom życzymy owocnego roku, a sobie – dalszego rozwoju pisma, pozyskiwania nowych autorów oraz zadowolenia Czytelników.

27,00 

en_USEnglish