Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4/2015

W obecnym numerze naszego kwartalnika ze szczególnym uznaniem odnotowujemy blok referatów przedstawionych na odbytej w czerwcu br. konferencji Studenckiego Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego EWSPA na temat „Bezpieczeństwo w Europie w świetle prawa międzynarodowego”, w której uczestniczyli także pracownicy Akademii Obrony Narodowej. Teraz zamieszczamy trzy artykuły podejmujące problematykę terroryzmu, pozostałe zaś teksty powstałe w związku z tą konferencją znajdą się w następnym numerze.

Do grona zagranicznych autorów dołączyła profesor Lidija Čehulić Vukadinović z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jej artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu przedstawionego na konferencji Central European Political Science Association, która odbyła się w Wilnie (25 i 26 września br.).

27,00 

en_USEnglish