Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4/2016

W ostatnim, czwartym numerze kwartalnika, zamykającym rok 2016, umieściliśmy na wstępie obydwa wykłady inaugurujące rok akademicki w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji: w Warszawie, a zaraz potem w Londynie. Podjęta w nich problematyka jest jak najbardziej na czasie: narodowe bezpieczeństwo w coraz mniej przewidywalnym świecie, a także możliwe warianty Brexitu (który w końcu też niewielu przewidywało…).

Kontynuujemy prezentację dorobku naukowego konferencji poświęconej europejskiemu bezpieczeństwu i przeciwdziałaniu związanym z tym zagrożeniom (prezentację, dodajmy, rozpoczętą jeszcze w numerze poprzednim); ale oddajemy ponadto łamy innej konferencji zorganizowanej pod auspicjami EWSPiA w 2016 roku, która tym razem odbyła się w dość niecodziennym miejscu – bo w gościnnych wnętrzach stołecznego, prywatnego teatru. Jej tytuł brzmiał: „Problemy prawne wspólnot mieszkaniowych – wybrane zagadnienia praktyczne na przykładzie sporu Teatru Kamienica”. Konferencja postawiła sobie za cel połączenie rozważań teoretycznych właśnie z rzeczoną praktyką funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych – angażując w to ambitne przedsięwzięcie również licznych studentów EWSPiA.

27,00 

en_USEnglish