Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 4/2019

Ostatni tegoroczny numer naszego kwartalnika zawiera prace uczonych spoza EWSPiA, a także teksty naszych studentów i absolwentów – przez co realizujemy stałą politykę redakcyjną zmierzającą do tego, aby pismo było forum intelektualnej wymiany myśli szerszym niż tylko uczelniane środowisko naukowe oraz dokumentowało dorobek kilku pokoleń autorów.

Szczególnie cenne jest dla nas to, że wybitny uczony, były przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, profesor Krzysztof Pałecki zgodził się udostępnić nam jeden z rozdziałów swej najnowszej, przygotowywanej do druku książki o teorii władzy politycznej.

27,00 

en_USEnglish