LISTA RECENZENTÓW EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU PRAWA
I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH z afiliacjami i podziałem na lata

prof. Ignacio Ara Pinilla – Universidad de La Laguna 2023

dr hab. Barbara Bajor – EWSPA, INP PAN 2022-2024

dr hab. Agata Barczewska-Dziobek – UR 2024

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK w Kielcach 2024

dr Katarzyna Biskup-Grabowska – UKW w Bydgoszczy 2023-2024

prof. dr hab. Antoni Bojańczyk – UW 2024

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski – UKW w Bydgoszczy 2023

prof. dr hab. Wojciech Cieślak – UWM Olsztyn 2024

dr hab. Rafał Czachor – Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 2023

prof. dr hab. Paweł Czubik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2022-2024

dr hab. Zbigniew Danielewicz – Politechnika Koszalińska 2023

dr hab. Tomasz Demendecki – UMCS 2022-2024

prof. dr hab. Adam Doliwa – Uniwersytet w Białymstoku 2024

dr hab. Jaroslav Dvorak – Uniwersytet Kłajpedzki 2024

dr Magdalena Dziedzic – EWSPA 2023

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – US 2023-2024

dr Norbert Gesek – UWM Olsztyn 2024

dr George Goradze – Sulkhan-Saba Orbeliani University, Tbilisi 2023-2024

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska – prof. ASW 2022-2024

dr Jacek Grela – AKP 2022-2024

dr hab. Anna Hrycaj – UŁaz 2022-2024

dr Ewa Jakubiak – Akad. Łomż. 2024

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – UJK w Kielcach 2022-2024

dr Marek Jeznach – Collegium Civitas w Warszawie 2024

prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz – Politechnika Rzeszowska 2023-2024

dr hab. Ksenia Kakareko UW 2023

dr Dariusz Kala – AKP 2022-2024

prof. dr hab. Leon Kieres – UWr 2023

dr hab. Przemysław Kledzik – US 2023

dr hab. Czesław Kłak – AKP 2022-2024

prof. dr hab. Marek Kolasiński – UMK 2023

dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk, prof. EWSPA 2024

dr hab. Artur Kotowski UKSW 2022-2024

dr hab. Aneta Kowalczyk – UR 2024

dr hab. Michał Kowalski – ALK 2022-2024

dr hab. Marcin Krajewski – UW 2022

dr hab. Radosław Krajewski – UKW w Bydgoszczy 2023

prof. dr hab. Roman Kuźniar – UW 2024

dr hab. Norbert Malec – Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych 2023-2024

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2024

dr hab. Elżbieta Morawska – UKSW 2024

dr hab. Tomasz Niedziński – UW 2022-2024

dr hab. Tomasz Oczkowski – UMK 2024

dr hab. Andrzej Pieczywok – UKW Bydgoszcz 2023-2024

prof. dr hab. Piotr Pogonowski – NBP 2023

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG 2024

dr Andra Puran-Dascălu – University of Pitesti 2023

dr hab. Maciej Rudnicki – Akademia Polonijna (Częstochowa) 2023

dr Piotr Sadowski – UMK 2023-2024

dr hab. Piotr Sitniewski – UWM Olsztyn 2023-2024

prof. dr hab. Jacek Sobczak – AEH w Warszawie 2022-2024

dr Urszula Staśkiewicz – EWSPA 2024

dr hab. Ewa Stefańska – UW 2022-2024

prof. dr hab. Jakub Stelina – UG 2022-2023

dr hab. Beata Stępień-Załucka – UR 2023-2024

dr hab. Tomasz Szczurowski – UKSW 2022-2024

prof. Antonio Tirso Ester Sánchez – University of Cordoba 2023-2024

dr hab. Grzegorz Tylec UMCS 2022-2023

dr  Aleksander Waszkiewicz, prof. Europejskiego Uniwersytetu Humanitarnego w Wilnie 2024

dr Andrzej Ważny – EWSPA 2022-2023

dr hab. Krzysztof Wesołowski – US 2022-2024

dr hab. Krzysztof Wiak – KUL 2023-2024

prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr – EWSPA 2022-2024

dr hab. Jacek Widło – KUL 2022-2024

dr hab. Marcin Wielec – UKSW 2024

prof. dr hab. Roman Wieruszewski – EWSPA 2022-2024

dr hab. Anna Zalcewicz – prof. Politech. Warszawskiej 2024

prof. dr hab. Mariusz Załucki – Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 2023-2024

dr Konrad T. Zamirski – OIA w Warszawie 2024

dr hab. Kamil Zaradkiewicz – UW 2022-2024

dr hab. Paweł Zdanikowski – KUL 2023-2024

dr hab. Igor Zgoliński – AKP 2022-2024

dr Ewa Żurowska-Wiatr – em. wykł. EWSPA 2022-2024

dr hab. Marek Żyła – prof. Akademii Piotrkowskiej 2023-2024

 

pl_PLPolish