Czasopismo jest wydawane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w formule kwartalnika począwszy od maja 2004 r., pierwotnie jako „Europejski Przegląd Prawa”, następnie — od marca 2009 r. — jako „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”.

EPPiSM jest afiliowany przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

W dniu 1 grudnia 2021 r. Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych został umieszczony w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki. Czasopismo zostało wpisane pod pozycją 32443 (201259) i uzyskało 40 punktów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie publikacji artykułów.

pl_PLPolish