Zakres tematyczny i cel czasopisma

W kwartalniku EPPiSM zamieszczane są przede wszystkim recenzowane (w systemie double-blind review) artykuły naukowe oraz glosy. Prace badawcze dotyczą głównie zakresu: nauk prawnych (w tym filozofii prawa oraz prawa Unii Europejskiej), nauk o polityce i administracji, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, a ponadto interdyscyplinarnych (i pojmowanych szeroko) studiów europejskich. Najważniejszym założeniem periodyku jest rozwijanie dyskursu naukowego w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i metodologicznym. Wyniki autorskich analiz uwzględniają lokalną lub regionalną perspektywę badawczą, a także (niekiedy złożone) konteksty prawne, społeczno-kulturowe czy historyczne. Obok recenzowanych artykułów naukowych i glos na łamach EPPiSM publikuje się także teksty nierecenzowane, m.in. eseje recenzyjne i krótsze recenzje (monografii, czasopism, wydań internetowych itp.), wprowadzenia (np. w numerach specjalnych), sprawozdania, podsumowania, notki.

W EPPiSM publikuje się materiały napisane głównie w języku polskim i angielskim (sporadycznie także w języku francuskim i rosyjskim). Od kilku lat systematycznie rośnie liczba autorów i recenzentów pochodzących z zagranicznych uczelni. Wielu naukowców spoza Polski znalazło się również w Radzie Naukowej EPPiSM. Zwiększeniu międzynarodowego zasięgu kwartalnika ma ponadto służyć systematyczny wzrost liczby artykułów pisanych w języku angielskim.

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  1. Nauk prawnych (prawa wg klasyfikacji OECD);
  2.  Stosunków międzynarodowych (innych nauk społecznych wg klasyfikacji OECD);
  3.  Nauk o bezpieczeństwie (innych nauk społecznych wg klasyfikacji OECD);
  4.  Nauk o polityce i administracji (politologii wg klasyfikacji OECD);
  5. Nauk socjologicznych (socjologii wg klasyfikacji OECD);
  6.  Nauk o komunikacji społecznej i mediach (mediów i komunikowania wg klasyfikacji OECD);
  7.  Prawa kanonicznego (prawa wg klasyfikacji OECD);
  8. Nauk o zarządzaniu i jakości (ekonomii i zarządzania wg klasyfikacji OECD).

 

Oprócz artykułów publikowane są również glosy, recenzje publikacji naukowych mieszczących się w profilu pisma (w tym eseje recenzyjne), sprawozdania z konferencji naukowych oraz innych wydarzeń z życia uczelni EWSPA.

 

Specyfika periodyku

Tym, co wyróżnia EPPiSM, jest jego multidyscyplinarność i interdyscyplinarność – stymulujące poszukiwanie związków między naukami społecznymi – które odzwierciedlają zmieniający się i wzbogacany przez lata profil Uczelni. 

pl_PLPolish