W Redakcji „Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych” (nazwa skrócona: EPPiSM) obowiązują następujące zasady:

 1. Przekazując tekst Redakcji, Autor przenosi na Wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze), w tym również w Programie LEX (Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.).
 2. Zgoda Autora na publikację w „Europejskim Przeglądzie Prawa i Stosunków Międzynarodowych” obejmuje wersje: elektroniczną (e-publikacja) oraz drukowaną (papierową).
 3. Wersję elektroniczną „Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych” uważa się za podstawową.
 4. Materiał przeznaczony do publikacji w „Europejskim Przeglądzie Prawa i Stosunków Międzynarodowych” nie może być wcześniej opublikowany w innym czasopiśmie (w wersji elektronicznej i/lub drukowanej) ani rozpatrywany pod kątem publikacji.
 5. Tekst należy przekazać albo drogą elektroniczną (email: eppism@ewspa.edu.pl), albo pocztową (adres: ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, 4. piętro) – w drugim przypadku z zapisaną na odczytywalnym nośniku wersją elektroniczną oraz papierowym, jednostronnym wydrukiem.
 6. W wypadku artykułu naukowego objętość nie powinna przekraczać 30.000 znaków (ze spacjami i przypisami), w wypadku zaś glosy – 15.000 znaków (ze spacjami i przypisami). Jeśli przekazany materiał przekracza podaną objętość, Redakcja zastrzega prawo zaproponowania skrótów lub podziału go na części.
 7. Po przyjęciu tekstu do publikacji Redakcji przysługuje prawo opracowania edytorskiego, typograficznego, językowego itp.
 8. Do każdego artykułu naukowego Autor dołączy tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach angielskim i polskim (o przybliżonej objętości 800–1000 znaków ze spacjami), bibliografię załącznikową oraz pojęcia kluczowe (po angielsku i po polsku), a ponadto informację o sobie (status naukowy, zawodowy, afiliacja, numer ORCID, adres poczty elektronicznej, telefon itp.) oraz oświadczenie, że tekst nie został dotychczas nigdzie opublikowany, a redakcja EPPiSM nabywa na wyłączność prawo do jego publikacji. W wypadku publikacji wieloautorskich podanie informacji o sobie oraz obowiązek złożenia ww. oświadczeń dotyczy wszystkich Autorów.
 9. W razie przywoływania w tekście publikacji elektronicznych oprócz autora i tytułu należy podać adres strony internetowej wraz z datą dostępu.
 10. Wszystkie przekazane Redakcji teksty będą poddane procedurze w pełni anonimowych (double-blind) recenzji – także zewnętrznych – zgodnych z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pozytywna recenzja jest podstawową przesłanką skierowania tekstu do druku.
 11. Wszystkie nadsyłane teksty będą zbadane pod kątem autorskiej rzetelności; w przypadku stwierdzenia jej naruszenia – m.in. w postaci ghostwriting, guest authorship – materiał nie zostanie dopuszczony do publikacji.
 12. Za publikację w „Europejskim Przeglądzie Prawa i Stosunków Międzynarodowych” nie wypłaca się honorariów autorskich.
pl_PLPolish