Polityka Open Access i wolne licencje
EPPiSM działa na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne (online) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY DEED)  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl 

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna zarówno dla danego użytkownika, jak i jego instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą korzystać z pełnych wersji tekstów, tzn. czytać je, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, a także używać ich w każdym dozwolonym prawem celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora / autorów. Praktyka ta pozostaje w zgodzie z definicją wolnego dostępu (BOAI).

pl_PLPolish