Skład Kolegium Redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych”:

prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr – Rektor Honorowy, Profesor i Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Teorii Państwa i Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International Political Science Association (1970–1982) i prezydent Central European Political Science Association (2000–2003). Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach – w USA: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University; kanadyjskich: University of British Columbia; brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich (Katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz jugosłowiańskich.
Zdobywca wielu wyróżnień zagranicznych, w tym tytułu akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.).
Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu.
Autor bardzo wielu publikacji naukowych, w tym 42 książek (część z nich ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech), a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w blisko trzydziestu krajach.
Zainteresowania to: socjologia, stosunki międzynarodowe i administracja europejska.

 

pl_PLPolish